Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Wat betekent dit voor uw samenwerking met ons?

De AVG maakt onderscheid tussen verwerkers van gegevens en verwerkingsverantwoordelijken. De gerechtsdeurwaarder stelt zelf het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast. Daarom is de gerechtsdeurwaarder verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens die door ons verwerkt worden vallen onder de verantwoordelijkheid van De Best en Partners. Een verwerkersovereenkomst is niet van toepassing.

Meer informatie

Terug naar vorige pagina