Schuldhulpverlening schiet ernstig tekort

De Best en Partners Beslag, Schuldhulpverlening

  De kans is groot dat commerciële binnenkort aan de slag kunnen. Voldoet de gemeentelijke schuldhulpverlening eigenlijk wel? De feiten en cijfers schetsen een zorgwekkend beeld. Steeds meer mensen hebben problematische schulden. In 2012 waren dat 373.000 huishoudens en dat …