Overig

Uitgebreide incassodienstverlening en ervaring in diverse branches

Debiteurenbeleid en incasso zijn vaak zaken die erbij horen, maar waar u zich liever niet mee bezig houdt. Focus op uw core business. Helaas krijgt iedereen weleens te maken met niet-betalende klanten, hoe vervelend ook. Wat doet u als uw niet-betalende klant, uw grootste klant is? Heeft u de mankracht, de instrumenten en de kennis in huis om vorderingen zelf succesvol te incasseren? Wij adviseren en helpen u graag om dit voor uw organisatie zo optimaal mogelijk in te richten. Zo krijgt u grip op uw incassoproces, betere incassowaarden en tevreden klanten.

Uw partner voor resultaatgerichte incasso

De Best & Partners kan dit gehele traject uit handen nemen, van effectief debiteurenbeheer tot het volledige incassotraject. Dit doen we op een manier waarbij we altijd naar ieders persoonlijke situatie kijken. Door met een specifieke doelgroep profilering de juiste benadering te hanteren kunnen we succesvol incasseren en behalen we snel resultaat. Dit doen we met een positieve en klantvriendelijke benadering.

Wij ontzorgen. Met onze expertise zorgen we voor maatwerk. Incasseren doen we met een positieve en klantvriendelijke benadering.

Doelgroep profilering succesvolle aanpak voor debiteurenbeheer

Onze incassodiensten zijn erop gericht om de betalingsachterstanden zo snel en goed mogelijk te incasseren. Daarom werken we met eigen debiteurenprofielen. Deze zijn samengesteld aan de hand van de database van unieke debiteuren, aangevuld met externe smart data en variabelen zoals leeftijd, betaalhistorie, postcode etc. Naast het historische betaalgedrag wordt ook het maatschappelijke profiel inzichtelijk, zoals interesses, de woonsituatie (huur-, koopwoning) en sociale aspecten. Hiermee kunnen we een specifieke behandel- en benadermethode toepassen.

Terug naar vorige pagina

Deel deze pagina op: