Privacybeleid

Als gerechtsdeurwaarder stellen wij zelf het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast. Het verwerken van persoonsgegevens, ook als het gegevens van klanten van opdrachtgevers betreft, valt onder de verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder.

Omdat de gerechtsdeurwaarder tijdens het minnelijke en het gerechtelijke incassotraject verwerkingsverantwoordelijke is en niet onze opdrachtgever, is een verwerkersovereenkomst niet van toepassing.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben onze gegevensbeveiliging en werkprocessen zo ingericht dat we voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) én aan andere wet- en regelgeving die op ons als Gerechtsdeurwaardersorganisatie van toepassing is.

Meldplicht datalekken

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. In geval van een datalek zal De Best & Partners als verwerkingsverantwoordelijke via de functionaris gegevensbescherming melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Correspondentie inzake de AVG kan gericht woorden aan: 

Wegalaan 32, 2132 JC Hoofddorp
avg@debestenpartners.nl

Verwerken persoonsgegevens

Vanwege onze werkzaamheden verwerken we gegevens van en over u, dat is onvermijdelijk. Welke gegevens we waarom verwerken kunt u lezen in onze uitgebreide privacyverklaring. U kunt daar ook lezen hoe lang we uw gegevens (moeten) bewaren, wie toegang hebben tot deze gegevens, met wie we ze delen en wat uw rechten zijn.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018 en kan in de toekomst aangepast worden.

Bekijk: document Privacyverklaring